Pomáhame zvýšiť vašu konkurenčnú výhodu

Chcete mať ziskovejšiu prevádzku alebo celý podnik?
Myslíte si, že iba šetriť nestačí?
Hľadáte spôsob ako robiť veci lepšie?
Núti Vás zákazník k zoštíhleniu procesov?
Čaká Vás dôležitý audit a potrebujete získať „body“?
Nemáte vlastné kapacitné zdroje?
Neviete ako na to?

My vieme. Spoločnosť Leanea s.r.o. Vám podáva pomocnú ruku pri zjednodušení a zrýchlení vašich výrobných procesov, zlepšení kvality a možnosť tak získať rešpekt u zákazníka. Nie sme len „poradcovia“, my dodávame riešenia pre podniky. Od návrhu po implementáciu

1) Čo chceme?
2) Kde sa nachádzame?
Až potom nasleduje podrobná analýza problému.

Naša spoločnosť Vám ponúka prvú konzultáciu a prvotnú analýzu stavu zadarmo.

Príklad zavedenia projektu 5S (automotive)

5 S je nástroj,ktorý sa používa na označenie smerníc o čistote a poriadku na pracovisku pre zlepšenie efektívnosti a disciplíny. 5S pomáha eliminovať plytvanie na pracovisku.

Osnova projektu:

  • Prvotná analýza
  • Školenie 5S pre zamestnancov
  • 1S. Seiri=Triediť: odstrániť všetko nepotrebné. Pri triedení položiek, nástrojov, materiálu a pod. si treba položiť otázku :"ako často to používam?"
  • 2S. Seiton=Usporiadať, tak aby všetko bolo po ruke a všetko malo svoje miesto.
  • 3S. Seiso=Vyčistiť, cieľom je mať čisté pracovisko. V čistom pracovisku lepšie vidieť nedostatky.
  • 4S. Seiketsu = Štandardizovať, dostať prvé 3S "do krvi". Vytvoriť procedúry a štandardy.
  • 5S. Schitsuke= Disciplína, udržať štandard a naviac zlepšovať. Robiť kontroly a hodnotenia.

Časová náročnosť projektu je závislá od veľkosti prevádzky.